תם

הספרייה שלי מאמרים וכתבות תרגילי מוח® לתפקוד מיטבי בארגון - אמנון רייס

תרגילי מוח® לתפקוד מיטבי בארגון - אמנון רייס

תרגילי מוח® לתפקוד מיטבי בארגון: הקנית נגישות מירבית למיומנויות, יכולות ועוצמות אישיות

מבוא

טכניקת תרגילי מוח Brain Gym® מאפשרת באמצעות תהליך מובנה (איזון), המשלב תרגילי תנועה עם הדמייה, לשפר נגישות למיומנויות וידע קיימים ולמקסם תפקודים במצבים נתונים.  עוצמתה של השיטה היא בהיותה קלה ללימוד וליישום ותוצאותיה ניתנים למדידה ולהערכה. תהליך האיזון נעשה בחמישה שלבים ומבוסס על רצון לשפר תפקוד ספציפי במצב נתון.

מחקרים מדעיים מהשנים האחרונות העוסקים בתפקוד המוח וב- Brain Plasticity, מצביעים על כך שמידע הנאסף באופן חושי (למשל צפיה בסרט) גורם להפעלת אותם אזורים במוח האחראים על התפקודים המיוצגים במידע זה. כמן כן, נצפה עירור אזורים במוח האחראים על תפקודים מנטליים וקוגנטיביים בזמן ולאחר ביצוע תנועות מוטוריות.

ליבת התהליך של תרגילי מוח, היא הדמיתו של תפקוד במצב נתון תוך ביצוע תרגילי תנועה נבחרים. בתהליך הדמיה אנו רואים עצמנו (כמו בסרט) וחווים את התפקוד שלנו במצב הנתון. פעילות ההדמיה מפעילה במוח מרכזים שונים החיוניים להתנהלות שלנו באותו מצב. שילוב תרגילי תנועה עם תהליך ההדמיה, מעצים את הקשרים, משפר נגישות בין אותם מרכזים תפקודיים במוח הדרושים לפעילות ומאפשר את השיפור התפקודי.

במאמר זה נסקור את תהליך העבודה (האיזון) בתרגילי מוח על מרכיביו השונים תוך הצגת תרומתה של הטכניקה לפיתוח העוצמות והחוזקות של המשאב האנושי בארגון. 

תהליך האיזון בתרגילי מוח  

יישום השיטה מתבצע באמצעות הפעלת תהליך הנקרא איזון. תהליך האיזון בתרגילי מוח מושתת על חמישה שלבים:

השלב הראשון: כיול והכנה באמצעות 5 תרגילי תנועה פשוטים המכינים את המערכת(mind-body) להתמודדות עם אתגר חדש ולשלב הגדרת המטרה.

השלב השני: הגדרת מטרת האיזון: קביעת אופן תפקוד הרצוי לנו במצב נתון.

השלב השלישי: הדמית התפקוד במצב הנתון לזיהוי רמת הביצועים לפני ביצוע תרגילי התנועה.

השלב הרביעי: ביצוע תמהיל תרגילי תנועה נבחרים תוך הדמית התפקוד במצב הנתון.

השלב החמישי: הדמית התפקוד מחדש במצב הנתון לאחר בצוע תרגילי התנועה, זיהוי השינוי ו'צריבתו' במערכת ה Mind-Body.  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 1.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 2.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 3.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 4.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 5.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 6.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 7.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 8.jpg
  • images/stories/enhanced_image_slider_3/people talk 9.jpg